Katedra
  • Giza Eskubideen kultura sustatzen dugu, Euskal gizartearentzat eta bere botere publikoentzat, Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearekin bat eginez.
  • Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrak, euskal gizartean, Giza Eskubideak sustatzea du helburu nagusia, nazioarteko komunitatearekin lotura bilatuz.
  • Katedraren helburu nagusia hiru mailatan jokatzen duen konexioko agente bat izatea da:
   Lehen maila batean, bere funtzioa da ezaguera aditua unibertsitateko mundu akademikotik gizarte-eragileei eta gizarte zibilera eramatea.
  • Bigarren maila batean, lagundu behar du, era proaktiboan, Giza Eskubideetako agenda publiko ofizialaren garapenerako botere publikoen behar eta eskakizun instituzionalei erantzuten.
  • Hirugarren maila batean, arduratzen da Giza Eskubideen sustapenerako, monitoretzarako eta babeserako nazioarteko mekanismoekin erlazioak ezartzeaz.
  • Katedraren funtzioak hiru lan-lerrotan garatzen dira:
   - Ikerketa eta zabalkundea.
   - Prestakuntza eta gaikuntza.
   - Aholkularitza erakundeentzat eta, hala badagokio, gizartearentzat.
  • Funtzio hauek garatzeko, besteak beste, honelako jarduerak burutuko dira: espezializatutako argitalpenak prestatzea; Giza Eskubideen egoeraren gaineko txostenak osatzea;
  • eztabaida-foroak antolatzea baita Giza Eskubideak gainbegiratzeko nazioarteko mekanismoetan eta kideko erakundeen bestelako nazioarteko sareetan parte-hartzea ere.

BERRIAK
Etxahun Galparsoro, historiador y colaborador de la Cátedra DDHH publica Bilbao en Mauthausen. M...

MINTEGIAK
ARGIA SARIA "EZ, ESKERRIK ASKO" DOKUMENTALARENTZAT

KOMUNIKAZIOAK
Gerra Zibilean eta lehen frankismoan izandako hildakoen txostena argitaratu da (1936-1945)